Måling av støy fra industri

Veilederen gir en teknisk beskrivelse av hvordan immisjonsmålinger kan gjennomføres for at resultatet skal være rimelig nøyaktig. Veilederen er en revisjon av tidligere veiledning for måling av støy fra industri – immisjonsmålemetode (TA-590).

 Ny nye veilederen baserer seg på korttidsmålinger av støy under spesifiserte "medvindsforhold", på bakgrunn av en klassifisering av driftsforhold ved bedriften. Det er lagt vekt på å finne værforhold som gir såkalt gunstig lydutbredelse innenfor et meteo-vindu. Metoden i veilederen gjelder støy utendørs.

I Kapittel 10 er det angitt hvordan usikkerheten i måleresultater kan vurderes.


Type:
Veileder
Nummer:
M-290
Språk:
NB

Publisert:
30.06.2015 00:00:00
Opphav:
Sintef
Omfang:
54 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema