Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?

Grønnstruktur omtales ofte som veven av store og små naturpregede områder og sammenhenger i byer og tettsteder (Miljødirektoratet 2014). Denne definisjonen er vid og omfatter et bredt spekter av områdetyper med mer eller mindre naturinnslag, som naturområder, turdrag, friområder og parker.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-378
Språk:
NB

Publisert:
11.06.2015 00:00:00
Forfatter:
Vista Analyse
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
120 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema