Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ved siden av rømt oppdrettslaks og lakselus den største trusselen mot villaksen. I infiserte vassdrag utryddes laksen i løpet av få år (4-6 år) dersom nødvendige mottiltak ikke blir iverksatt. Infiserte områder representerer dessuten en betydelig fare for spredning til andre vassdrag.


Type:
Rapport
Nummer:
M-288
Språk:
NB

Publisert:
09.06.2015 13:15:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
88 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker