Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av Havforskningsinstituttet (IMR), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Uni Research (UNI) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Måleområdet i rapporten går fra Skagerrak/Nordsjøen, gjennom hele Norskehavet og til nordlige deler av Barentshavet. Variabiliteten i dataene er store, og mye av dette er knyttet til variasjon i hydrologien, der blanding mellom salt atlantisk vann og ferskvann fra elver, Østersjøen eller issmelting i nord spiller inn.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-357
Språk:
NB

Publisert:
02.07.2015 00:00:00
Opphav:
Havforskningsinstituttet, Uni Research, Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
94 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker