Nyttig bruk av organisk avfall

I denne rapporten er det oppsummert norsk erfaringsgrunnlag med bruk av ulike typer behandlet organisk avfall som gjødsel, jordforbedringsmidler og ingredienser i jordblandinger. Det er lagt vekt på å belyse hvordan ulike organiske avfallsmaterialer kan anvendes som nyttige produkter, men det er også vist eksempler på problemer knyttet til bruk og misbruk av slike materialer. Det er viktig å skille mellom materialer som bør brukes årlig som gjødsel, og materialer som har flerårig virkning og anvendes som jordforbedringsmidler. 

Organiske avfallsmaterialer oppfattes som spesielt nyttige i åkerdyrkingsområder med liten tilgang på husdyrgjødsel, siden de både tilfører løselige næringsstoffer og organisk materiale. Det er få eksempler på problemer med bruk av organiske avfallsmaterialer på jordbruksarealer, mens det er betydelige utfordringer med bruk av organiske avfallsmaterialer både i offentlige og private grøntanlegg. Til grøntanlegg er det en utfordring både å tilfredsstille behovet for passende mengde organisk materiale og behovet for løselige næringsstoffer i dyrkingsmediet ved bruk av organisk avfall. Gjeldende forskrift medfører betydelig risiko for å overdosere med løselige næringsstoffer ved bruk av maksimalt tillatte mengder organiske avfallsmaterialer i grøntanlegg.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-361
Språk:
NB

Publisert:
02.07.2015 00:00:00
Opphav:
Bioforsk
Omfang:
34 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema