Handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii)

Vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) er de to vasspestartene som finnes i Norge i dag. Begge artene er fremmede arter i norsk natur. Ulike former for menneskelig aktivitet er i dag viktigste spredningsvei til nye lokaliteter, mens vegetativ spredning er årsaken til spredning innen vassdrag. 

Vasspest danner problemvekst i 40-50 % av lokalitetene med arten. Smal vasspest har gjerne hurtigere vekst enn vasspest og har derfor potensiale til å bli en enda større problemplante enn hva vasspest er. Masseforekomster av artene kan ha negativ påvirkning på bl.a. vannkjemi, vannkvalitet, biologisk mangfold, utøvelse av friluftsliv og opplevelsesverdi. Det er vanskelig å bekjempe artene når de først har etablert seg. Handlingsplanens overordne mål er derfor å unngå spredning til nye vassdrag. I planen gis også en prioritering av mulige tiltak for å redusere omfanget av utbredelse og skade forårsaket av artene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-347
Språk:
NB

Publisert:
06.07.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
23 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema