Fjellreven må ikke forstyrres

Fjellrev er et av Norges mest truede pattedyr og fikk i 2015 status som prioritert art. En ny forskrift trådte samtidig i kraft og en av paragrafene i forskriften forbyr handlinger som kan påvirke og forstyrre fjellreven.

Faktaarket gir informasjon om hva som forstyrrer revene og hvordan du bør opptre om du møter en fjellrev i fjellet.

Engelsk versjon finner du her: M-460


Type:
Faktaark
Nummer:
M-394
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema