Juli 2015

Faktaark om forstyrrelse av fjellrev

Type: Faktaark | Nummer: M-394 | Utgiver: Miljødirektoratet

Fjellrev er et av Norges mest truede pattedyr og fikk i 2015 status som prioritert art. En ny...

Handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii)

Type: Rapport | Nummer: M-347 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.07.15 Vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) er de to vasspestartene som finn...

Screening 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-345 | Utgiver: NIVA

06.07.15 Forekomsten og miljørisiko av utvalgte antiparasittiske stoffer brukt til å behandle laks i...

Friluftsliv der folk bor: Miljødirektoratets nærmiljøsatsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Med små grep kan norske kommuner bidra til at flere får tilgang til naturopplevelser og mulighete...

Avfallsdeklarering.no - Søkemuligheter for myndighetene

Type: Veileder | Nummer: M-392 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Miljødirektoratet, Statens strålevern og Fylkesmannen har egne søkerettigheter i Avfallsdeklareri...

Nyttig bruk av organisk avfall

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-361 | Utgiver: Bioforsk

02.07.15 I denne rapporten er det oppsummert norsk erfaringsgrunnlag med bruk av ulike typer behandlet...

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-357 | Utgiver: Havforskningsinstituttet, Uni Research, Norsk institutt for vannforskning

02.07.15 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av Havforskningsinstituttet...