Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på 6 utvalgte lokaliteter: Årsrapport 2014

Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot stedegne arter. Prosjektet studerer vekst, fortetning og dødelighet hos stillehavsøsters basert på feltundersøkelser på 6 lokaliteter, 4 i Vestfold og 2 i Aust-Agder. 


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-303
Språk:
NB

Publisert:
03.02.2015 06:00:00
Opphav:
Havforskningsinstituttet
Omfang:
26 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker