Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs

Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke miljøeffekter deres virksomhet har eller kan få, og for at miljømyndighetene skal ha et bedre grunnlag for å regulere utslippene. De foreliggende retningslinjene er et resultat av samarbeidet mellom Miljødirektoratet, vår ekspertgruppe, petroleumsindustrien og konsulenter og skal fungere som en mal for hvordan de mer generelle forskriftskravene kan oppfylles.Retningslinjene omfatter forventet omfang av overvåkingsaktivitetene, hvilke parametere som bør analyseres og hvilke metoder som bør benyttes, nødvendig akkreditering og mal for rapportering.

Revidert desember 2016.


Type:
Veileder
Nummer:
M-300
Språk:
NB

Publisert:
19.02.2015 00:00:00
Forfatter:
Per Erik Iversen, Mathilde Juel Lind, Mihaela Ersvik, Ingeborg Rønning, Bent Barman Skaare, Ann Mari Vik Green, Torgeir Bakke, Rainer Lichtenthaler, Jarle Klungsøyr, Ketil Hylland
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
62 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema