Mikroskräp i avloppsvatten från tre norska avloppsreningsverk

Mikroskopiska skräppartiklar analyserades i avloppsvatten från tre avloppsreningsverk, VEAS (700 000 personekvivalenter, pe), Tönsberg (185 000 pe) och Fuglevik (85 000 pe). Prover togs genom att filtrera inkommande och utgående vatten, samt vatten före det biologiska reningssteget på VEAS. Filtren analyserades under stereolupp, och mikroskräppartiklar räknades och kategoriserades. Genom att använda filter med två olika maskstorlekar, 300 µm och 20 µm, kunde skillnader mellan olika storleksfraktioner av skräp undersökas. Det bör poängteras att partiklar som kan fångas på 20 µm-filter förstås även inkluderar partiklar som fångas med ett 300 µm-filter.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-320
Språk:
AA

Forfatter:
Kerstin Magnusson
Opphav:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Omfang:
21 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema