Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014

Den varme sommeren 2014 ga mange steder gunstige vilkår for stillehavsøstersen, og det er registrert sterke gytinger og yngelnedslag, blant annet i Tønsbergfjorden og i Mefjorden ved Sandefjord.

Det er flere steder registrert mellom 20 og 30 yngel på enkelte eldre skjell, men samtidig har det vært observert en svært høy dødelighet på både 2013- og 2014-årsklassene. Også i Tønsbergfjorden ble det registrert høyt yngelnedslag ved Hui. Tilsvarende er også rapportert fra Sandspollen og Sætrepollen i Indre Oslofjord.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-302
Språk:
NB

Publisert:
03.02.2015 06:00:00
Opphav:
Havforskningsinstitiuttet
Omfang:
12 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker