Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende. De perfluorerte stoffene er imidlertid svært stabile, brytes svært sakte ned i miljøet, og flere av stoffene har negative effekter på helse og miljø. I Norge har vi et nasjonalt forbud mot det perfluorerte stoffet PFOA i forbrukerprodukter som gjelder for produkter produsert etter 1. juni 2014. Norge har i samarbeid med Tyskland foreslått et forbud mot PFOA under det felleseuropeiske kjemikalieregelverket REACH. Det er behov for økt kompetanse på både innhold av perfluorerte stoffer i produkter og på metodikk for å utføre slike analyser, både i Norge og internasjonalt. Miljødirektoratet har i denne sammenheng gjennomført en kartleggingsstudie av perfluorerte stoffer i allværsklær der Norsk institutt for luftforskning (NILU) har stått for analysene. Studien viser at nivåene av PFOA i allværsklær er på vei ned sammenlignet med tidligere studier. Videre viser studien at det er mulig å måle de perfluorerte stoffene med høy grad av reproduserbarhet og ned mot lave konsentrasjoner.


Type:
Rapport
Nummer:
M-306
Språk:
EN

Publisert:
03.02.2015 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
49 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema