Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013

Den økende mengden karbondioksid i atmosfæren påvirker havet, og for å forstå hva som skjer er det viktig med studier som blant annet tar for seg hvor mye havet blir påvirket og hvilke prosesser som er involvert.

Historiske og nye data fra Norskebassenget og Grønlandshavet fra perioden 1981 til 2013 er brukt til å analysere trender i uorganisk karbon. I tillegg ser den på hvor mye menneskeskapt (antropogent) karbon som er tatt opp i disse områdene over tid.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M244
Språk:
NB

Publisert:
04.02.2015 06:00:00
Opphav:
Uni Research, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen
Omfang:
32 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker