Februar 2015

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas

Type: Rapport | Nummer: M-322 | Utgiver: Miljødirektoratet, NILU og Murmansk UGMS

The report presents the levels of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals (nickel and copper) in...

Sources of microplastic-pollution to the marine environment

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-321 | Utgiver: Mepex

The overall objective of this study ordered by the Norwegian Environment Agency is to provide a...

Mikroskräp i avloppsvatten från tre norska avloppsreningsverk

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-320 | Utgiver: IVL Svenska Miljöinstitutet

Mikroskopiska skräppartiklar analyserades i avloppsvatten från tre avloppsreningsverk, VEAS (700...

Microplastics in marine environments: Occurrence, distribution and effects

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-319 | Utgiver: NIVA

This report reviews the current understanding of the occurrence, distribution and effects of...

Investigation of outdoor textiles and gear with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-315 | Utgiver: NILU

25.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

CLP—hvordan melde til ECHA

Type: Faktaark | Nummer: M-311 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.02.15 Framstillere og importører er pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til...

Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs

Type: Veileder | Nummer: M-300 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.02.15 Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke...

Assessment of flare strategies, techniques for reduction of flaring and associated emissions, emission factors and methods for determination of emissions to air from flaring

Type: Rapport | Nummer: M-312 | Utgiver:

18.02.15 This report summarises the project “2012 Flaring Project” undertaken for the Norwegian Environmen...

Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-283 | Utgiver: NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført...

ØKOKYST – Delprogram Skagerrak.

Type: Rapport | Nummer: M-308 | Utgiver:

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge og overvåke miljøtilstande...

Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M244 | Utgiver: Uni Research, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen

04.02.15 Den økende mengden karbondioksid i atmosfæren påvirker havet, og for å forstå hva som skjer er de...

Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-306 | Utgiver: NILU

03.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2014

Type: Rapport | Nummer: M-301 | Utgiver:

03.02.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-304 | Utgiver: Havforskningsintstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

03.02.15 Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter a...

Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på 6 utvalgte lokaliteter: Årsrapport 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-303 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

03.02.15 Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot...

Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-302 | Utgiver: Havforskningsinstitiuttet

03.02.15 Den varme sommeren 2014 ga mange steder gunstige vilkår for stillehavsøstersen, og det er...