Tilførsler til havområdene 2013

I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske miljøgifter fra norske elver og utslipp i 2013, sett i lys av tidligere års tilførsler, En viktig nyhet i 2013 er økt fokus på organiske miljøgifter.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-277
Språk:
NB

Publisert:
15.01.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Kategori

Relaterte lenker