Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder

I 2012 fikk Miljødirektoratet utarbeidet miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser i vann, sediment og biota, for en rekke miljøgifter.

Disse er presentert i rapporten "Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota". (TA-3001/2012).

Både prioriterte stoffer under vanndirektivet og stoffer som er aktuelle som vannregionspesifikke stoffer (River basin specific pollutants) var omfattet av oppdraget.

I august 2013 ble datterdirektivet om prioriterte stoffer (Directive 2013/39 EU) endelig vedtatt. Som følge av dette hadde Miljødirektoratet behov for å få rettet opp i noen av miljøkvalitetsstandardene og klassegrensene. Det var også behov for en grundig kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandardene.

Denne kvalitessikringen er omfattet av denne rapporten.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-241
Språk:
NB

Publisert:
27.01.2015 00:00:00
Opphav:
NIVA og NGI
Omfang:
170 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf