Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Vi har nok kunnskap til å fastslå dette - selv om vi mangler eksakte tall for omfanget av og kildene til marin forsøpling i norske hav- og kystområder. Omfanget av problemet synes å være økende.

Avfallet gjør stor skade på dyrelivet og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Plast er et spesielt problematisk materiale, fordi det brytes svært sakte ned. Særlig har problematikken rundt mikroplastforurensning (plast under 5 mm) fått mye oppmerksomhet i senere år. Slike små biter av plast tas opp av plankton og andre arter lavt i næringskjeden.

Det overordnede målet med denne rapporten er å belyse marin forsøpling som miljøproblem. Videre legges det vekt på internasjonale prosesser, særlig pågående arbeid med implementering av OSPARs regionale handlingsplan mot marin forsøpling. Andre muligheter for videre oppfølging basert på dagens kunnskapsstatus er også skissert.


Type:
Rapport
Nummer:
M-265
Språk:
NB

Publisert:
20.01.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
56 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf