Gebyr ved kontroll

Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi til enhver tid mener det er mest hensiktsmessig å kontrollere. (Faktaarket er oppdatert pr. januar 2019.)

For kontroll av virksomheter etter forurensningsloven, forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften skal det betales gebyr til statskassen, jf.
forurensningsforskriften kapittel 39. (Erstatter M-121).

 


Type:
Faktaark
Nummer:
M-297
Språk:
NB

Publisert:
29.01.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema