Alternative fuels

Myndighetene har satt krav om at 3,5 prosent av drivstoffet som brukes til veitransport i Norge skal være biodrivstoff. Målet nedfelt i klimameldingen fra 2012 er å øke omsetningspåbudet opptil 10 prosent, forutsatt at gode bærekraftskriterier er på plass. Miljødirektoratet har fått utarbeidet en rapport som sammenstiller dagens kunnskap om utslipp av helseskadelige komponenter ved bruk av biodrivstoff. Rapporten er laget av det svenske konsulentselskapet AVL.


Type:
Rapport
Nummer:
M-291
Språk:
EN

Publisert:
29.01.2015 00:00:00
Opphav:
AVL MTC
Omfang:
91 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker