Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs

Denne rapporten beskriver teknikker for å rense produsert vann med fokus på dispergert olje, og som kan installeres på overflateinnretninger. 

Injeksjon er å anse som det miljømessig beste alternativet, hvis det kun er fokus på utslipp av potensielt miljøfarlige stoffer til sjø. For mange felt vil likevel renseteknikker bli vurdert, og ofte valgt basert på bredere BAT-vurderinger.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-444
Språk:
NB

Publisert:
10.12.2015 00:00:00
Opphav:
DNV-GL
Omfang:
52 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema