Sårbarhetsvurdering i verneområder

Rapporten beskriver det teoretiske grunnlaget til en systematisk metode for å vurdere vegetasjon/terreng og dyrelivets sårbarhet knyttet til ferdsel til fots mm.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-457
Språk:
NB

Publisert:
08.12.2015 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
92

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema