Resultater fra avløpsaksjoner i 2014 og 2015

Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gjennomført en omfattende tilsynsaksjon rettet mot kommunale avløpsanlegg over hele landet i 2014 og 2015.

Utslipp av avløpsvann fra disse anleggene kan gi flere miljøpåvirkninger. Tilføring av næringssalter (fosfor og nitrogen) er årsak til eutrofiering i vassdrag. Tilføring av er organisk materiale gir organisk belastning på resipienter som kan føre til mindre oksygeninnhold i vannet. Utslipp av partikler kan også føre til nedslamming av bunnområder.


Type:
Rapport
Nummer:
M-468
Språk:
NB

Publisert:
18.12.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
21 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema