Desember 2105

Resultater fra avløpsaksjoner i 2014 og 2015

Type: Rapport | Nummer: M-468 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.15 Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gjennomført en omfattende tilsynsaksjon rettet mot kommunal...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-463 | Utgiver:

17.12.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-444 | Utgiver: DNV-GL

10.12.15 Denne rapporten beskriver teknikker for å rense produsert vann med fokus på dispergert olje, og s...

Sårbarhetsvurdering i verneområder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-457 | Utgiver: NINA

08.12.15 Rapporten beskriver det teoretiske grunnlaget til en systematisk metode for å vurdere...

Arctic foxes must not be disturbed

Type: Faktaark | Nummer: M-460 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.15 The arctic fox was designated a priority species in January 2015 and a new regula-tion came into...

Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter

Type: Rapport | Nummer: M-438 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.12.15 For å begrense den globale oppvarmingen til under to grader må utslipp av CO2 og andre langlevde...