Årsrapport for Miljødirektoratet 2014

Miljødirektoratets første samlede årsrapport viser spennet i det vi jobber med. Den 75 sider lange årsrapporten for 2014 inkluderer leders beretning, introduksjon til virksomheten, årsregnskapet, omtale av oppnådde resultater og ressursbruk i 2014 og vurdering av framtidsutsikter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-342
Språk:
NB

Publisert:
22.04.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
75 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf