April 2015

Kontrollordning for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat - Årsrapport 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-346 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.04.15 Årsrapporten 2014 for kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knytt til grunnforureining ved skytebaner

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-348 | Utgiver: Forsvarbygg Futura

29.04.15 I Noreg fins det over 3000 aktive eller historiske sivile og militære skytebaner. Om lag 1700 er ...

Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo

Type: Rapport | Nummer: M-296 | Utgiver: NILU

28.04.15 Parallelle målinger for BTEX på to steder i Oslo bekreftet at rapporterte konsentrasjoner fra...

Årsrapport for Miljødirektoratet 2014

Type: Rapport | Nummer: M-342 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.15 Miljødirektoratets første samlede årsrapport viser spennet i det vi jobber med. Den 75 sider lang...

Friluftsliv der folk bor

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.04.15 Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.