Screening program 2013 – New bisphenols, organic peroxides, fluorinated siloxanes, organic UV filters and selected PBT substances

Forekomsten og miljørisiko av en rekke nye bisfenoler, organiske peroksider, fluorerte siloksaner, organiske UV-filtre og utvalgte PBT stoffer er rapportert for utslipp fra avløpsvann renseanlegger og sigevann, samt sedimenter og biota fra Oslofjorden og Mjøsa.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-176
Språk:
EN

Publisert:
12.09.2014 00:00:00
Forfatter:
Kevin Thomas (NIVA), Martin Schlabach (NILU), Kathrine Langford (NIVA), Eirik Fjeld (NIVA), Sigurd Øxnevad (NIVA), Thomas Rundberget (NIVA), Kine Bæk (NIVA), Pawel Rostkowski (NILU), and Mikael Harju (NILU)
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Omfang:
101 s.
ISBN:
978-82-577-6431-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori