Faresymboler til merking

Plakat til nedlasting. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.


Type:
Annet
Nummer:
M-232
Språk:
NB

Publisert:
04.09.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
1 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema