Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2013

Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2013. For Oslo, Andøya og Ny-Ålesund er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2013. Ozonverdiene over Norge var tilnærmet normale 2013. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-201
Språk:
EN

Forfatter:
NILU – Norsk institutt for luftforskning
Omfang:
36 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori