Marine arter på Norsk Rødliste 2010

Norsk rødliste 2006, utgitt av Artsdatabanken var den første norske Rødlista utarbei-det etter IUCN sine retningslinjer som kom i 2001. Rødlista for 2010 er en revidering av denne og for de fleste artsgrupper er det sammenstilt betydelige mengder med ny informasjon. Dette er noe av grunnen til at få av endringene kan begrunnes i reelle bestandsendringer.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-95
Språk:
NB

Publisert:
25.09.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
3 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori