Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier

Produsenter og importører har plikt til å klassifisere kjemiske stoffer og blandinger. En klassifisering innebærer å identifisere hvilke skadelige virkninger et stoff har. Stoffer og blandinger skal merkes hvis de er farlige. De skal også emballeres på forsvarlig måte.

 


Type:
Faktaark
Nummer:
M-247
Språk:
NB

Publisert:
25.09.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema