Ftalater i leketøy og småbarnsprodukter

Ftalater er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes til mykgjøring av plast, hovedsakelig PVC-plast. Enkelte av stoffene kan skade forplantningsevnen og noen er også miljøskadelige. Mange ftalater er forbudt i leketøy. Noen ftalater er også forbudt i småbarnsprodukter. Ftalater er regulert gjennom leketøyforskriften og REACH-forskriften. Regelverket gjelder i hele EU/EØS-området.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-248
Språk:
NB

Publisert:
26.09.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema