Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til en handlingsplan for å redusere kortlevde klimadrivere innen 2030. Oppdraget har bestått i å foreta en helhetlig analyse av hvilke klima-, helse- og miljøeffekter som kan oppnås ved å redusere norske utslipp av kortlevde klimadrivere innen 2030, og på denne bakgrunnen anbefale et sett tiltak og virkemidler.

I tråd med mandatet har vi også gitt en oversikt over tilgjengelig overvåkingsdata for kortlevde klimadrivere og vurdere hvorvidt etablert overvåking dekker forvaltningens behov.


Type:
Rapport
Nummer:
M-89
Språk:
NB

Publisert:
29.09.2014 00:00:00
Omfang:
235 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori