September 2014

Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Type: Rapport | Nummer: M-89 | Utgiver:

29.09.14 Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til en...

Ftalater i leketøy og småbarnsprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-248 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.09.14 Ftalater er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes til mykgjørin...

Marine arter på Norsk Rødliste 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-95 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Norsk rødliste 2006, utgitt av Artsdatabanken var den første norske Rødlista utarbei-det etter IU...

Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-247 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Produsenter og importører har plikt til å klassifisere kjemiske stoffer og blandinger. En...

Potential PFOA Precursors

Type: Rapport | Nummer: M-231 | Utgiver: University of Oslo

17.09.14 The overall objective of the present project is to summarize relevant information available in th...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-201 | Utgiver:

Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2013. For...

Kontroll for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat - Årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M-230 | Utgiver:

12.09.14 Årsrapporten 2013 for kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-173 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

12.09.14 Rapporten presenterer resultater fra overvåking av vannkjemi i 2013 samt trender over tid fra pro...

Screening program 2013 – New bisphenols, organic peroxides, fluorinated siloxanes, organic UV filters and selected PBT substances

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-176 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU)

12.09.14 Forekomsten og miljørisiko av en rekke nye bisfenoler, organiske peroksider, fluorerte siloksaner...

Nye faremerker

Type: Annet | Nummer: M-232 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.09.14 Plakat til nedlasting. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol...

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer,instrukser og avtaler

Type: Veileder | Nummer: M-64 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.14 Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i ramme...