Tynntildekking av forurensete sedimenter: Overvåking av fire testfelt i Grenlandsfjordene

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Stockholm universitet nylig avsluttet den toårige miljøovervåkingen i Grenlandsfjordene. Målet har vært å finne ut hvordan ulike tildekkingsmasser over tid virker inn på utlekking av blant annet dioksiner, og hvordan organismer og organismesamfunn påvirkes av tildekkingen.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-219
Språk:
NB

Publisert:
27.10.2014 07:00:00
Opphav:
NGI, NIVA, Stockholms universitet
Omfang:
56 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema