Tiltaksanalyse NOx 2014

Det er viktig å redusere utslippene av NOx for å redusere den europeiske belastningen på helse og vegetasjon og for å forbedre lokal luftkvalitet. I de største byene i Norge brytes forurensningsforskriftens grenseverdier og nasjonale mål for NO2 årlig.

Norge har fram til nå ikke overholdt utslippsforpliktelsen for NOX under Gøteborgprotokollen. Denne er på 156 000 tonn og gjelder fra 2010. Da Miljødirektoratet fikk oppdraget som ligger til grunn for denne rapporten, var utslippene i 2011 anslått til 178 000 tonn, eller ca 22 000 tonn over forpliktelsen fra 2010.

Miljødirektoratet fikk derfor i juni 2013 i oppdrag å koordinere arbeidet med å utarbeide en tverrsektoriell tiltaksanalyse for NOx.


Type:
Rapport
Nummer:
M-243
Språk:
NB

Publisert:
01.10.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og NOx-fondet
Omfang:
172 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf