Miljøledelsessystemet: Årsrapport 2013

Miljøhandlingsplan ble gjennomgått i juni 2013. Det ble avklart at det ikke skulle gjøres endringer i denne i 2013 på bakgrunn av etableringen av Miljødirektoratet, og det at kontoret i Oslo skal flytte inn i et miljøsertifisert nybygg i desember 2014. Det er og ønske om å sertifisere hele direktoratet ved resertifisering i 2015.


Type:
Rapport
Nummer:
M127
Språk:
NB

Publisert:
02.10.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
10 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema