Lokal luftkvalitet: Tiltaksutredninger

Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet når grenseverdier eller målsettingsverdier i forurensningsforskriften kapittel 7 er overskredet eller dersom det er fare for at disse verdiene vil overskrides. (Oppdatert pr. 11. januar 2016.)

Veilederen er et forslag til hvordan kommunen kan organisere arbeidet med tiltaksutredning, og til hvordan tiltaksutredningene skal utformes. Veilederen gir forslag og råd til hvordan kommunen kan organisere arbeidet med en tiltaksutredning, og hvordan tiltaksutredningene skal utformes.

Veilederen gir også en beskrivelse av hva veilederne skal inneholde og hvordan arbeidet faglig skal utføres.

En tiltaksutredning skal inneholde tre deler: 1) Kartlegging 2) Politisk vedtatt handlingsplan og 3) Plan for episoder med høy luftforurensning.


Type:
Veileder
Nummer:
M-252
Språk:
NB

Publisert:
24.10.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
46 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema