Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. Vi har beskrevet viktige drivere for en lavutslippsutvikling, og utarbeidet sektorvise beskrivelser av Norge som lavutslippssamfunn, i lys av hva FNs klimapanels femte hovedrapport sier er nødvendig av utslippsreduksjoner globalt for at man skal være i tråd med togradersmålet. Rapporten peker på hva som kan gjennomføres for å komme dit. Videre gir rapporten en gjennomgang av mulige tiltak som kan realiseres mot 2030. Tiltakene er fordelt i tiltakspakker basert på


Type:
Rapport
Nummer:
M-229
Språk:
NB

Publisert:
13.10.2014 09:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
346 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema