Forurensninger fra skipsverft

Den som driver skipsverft eller mekanisk verksted med slipp skal sørge for at aktiviteten ikke fører til forurensninger i miljøet. Denne virksomheten er fra 2012 regulert av krav i forurensningsforskriften kapittel 29. Kravene innebærer at den enkelte virksomhet må ha god kontroll på sine utslipp og blant annet vite hvilke miljøfarlige stoffer som bedriften kan komme til å slippe ut og i hvilke mengder. Det er forbudt å slippe ut miljøskadelige stoffer i mengder som kan ha miljømessig betydning. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for disse bedriftene og kontrollerer om virksomhetene overholder miljøregelverket.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-242
Språk:
NB

Publisert:
08.10.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema