Eksempler på klimatilpasning og utslippskutt

FNs klimapanel slår fast at klimaendringene har påvirket natur og mennesker på alle kontinenter og i hav de siste tiårene. Temperaturen vil fortsette å stige. Selv med tilpasning vil risikoen for alvorlige og irreversible klimaendringer være høy mot slutten av århundret. Vi må kutte utslippene mye og raskt for å begrense risikoen i siste del av århundret til et nivå vi kan klare å tilpasse oss til. For å redusere risikoen vi allerede opplever og vil oppleve de nærmeste tiårene, er tilpasning viktigste løsning. Utslippskutt og tilpasning må gå hånd i hånd for å sikre gode, klimarobuste samfunn.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-256
Språk:
NB

Publisert:
02.11.2014 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker