Overvåking av palsmyr

Rapporten presenterer primært resultater fra første gjenanalyse fem år etter førstegangsundersøkelsen i Ferdesmyra i Øst-Finnmark. I tillegg presenteres sammenligningsresultater basert på studier fra 1970-tallet og en befaring i 2004. Rapporten gir også en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr, relevante klimadata for Ferdesmyra og benyttede overvåkingsmetoder.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-278
Språk:
NB

Publisert:
26.11.2014 00:00:00
Forfatter:
Annika Hofgaard og Heidi Elin Myklebost, NINA
Opphav:
NINA
Omfang:
54 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema