Krav til enda lavere innhold av løsemidler i maling og lakk

Flyktige organiske forbindelser (VOC) omtales til daglig som løsemidler. Fra 1. januar 2010 er grensen for maksimalt innhold av VOC redusert ytterligere for maling- og lakkeringsprodukter. Reguleringen krever at kategori, tillatt mengde VOC og maksimalt innhold i produktet i bruksklar stand oppgis på emballasjen. Reguleringen er hjemlet i produktforskriften. For maling- og lakkeringsprodukter som brukes til reparasjon og vedlikehold av kjøretøy gjelder fortsatt grenseverdiene fra 1. januar 2007.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-262
Språk:
NB

Omfang:
2 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori