Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsurede vassdrag som kalkes og i ett vassdrag der mangeårig kalking er avsluttet. Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-208
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
390 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker