Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification

Det er to typer politiske reguleringer som brukes i forvaltningen knyttet til forsuring i ferskvann i Norge: UNECEs konvensjon for langtransporterte luftforurensninger (LRTAP) og EUs rammedirektiv for vann (Vannforskriften). Begge bruker grenseverdier for å definere de kjemiske forholdene som er nødvendige for å oppnå ønskelige biologiske forhold. Formålet med dette arbeidet var å sammenligne grenseverdiene brukt i LRTAP-konvensjonen og i implementeringen av vannforskriften i Norge, siden det er viktig at det settes de samme kravene på tvers av forvaltningssystemer.


Type:
Rapport
Nummer:
M-280
Språk:
EN

Publisert:
30.11.2014 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
26 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema