Beregning av kommunale avfallsgebyr

Veilederen gir utdypende forklaringer til bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 15. Den gir en nærmere redegjørelse for beregning av avfallsgebyr for kommunale betalingstjenester på avfallsområdet etter selvkostprinsippet.


Type:
Veileder
Nummer:
M-258
Språk:
NB

Publisert:
24.11.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
30 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema