November 2014

Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification

Type: Rapport | Nummer: M-280 | Utgiver: NIVA

30.11.14 Det er to typer politiske reguleringer som brukes i forvaltningen knyttet til forsuring i ferskva...

Overvåking av palsmyr

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-278 | Utgiver: NINA

26.11.14 Rapporten presenterer primært resultater fra første gjenanalyse fem år etter førstegangsundersøke...

Beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: M-258 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.14 Veilederen gir utdypende forklaringer til bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 15. Den gir ...

Krav til enda lavere innhold av løsemidler i maling og lakk

Type: Faktaark | Nummer: M-262 | Utgiver:

Flyktige organiske forbindelser (VOC) omtales til daglig som løsemidler. Fra 1. januar 2010 er...

Quaternary ammonium compounds

Type: Rapport | Nummer: M-263 | Utgiver: Norden

This report describes the findings of a Nordic environmental study. The quaternary ammoniums...

Environmental Contaminants in an Urban Fjord

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-205 | Utgiver: NIVA

This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analysis ...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Type: Rapport | Nummer: M-208 | Utgiver: Miljødirektoratet

I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsurede...