Virkninger for Nord-Europa i 2050

Hoveddelen av den andre delrapporten fra FNs klimapanel omhandler konsekvenser av klimaendringene på globalt nivå - se faktaark "Alvorlige virkninger av klimaendringer". I tillegg omtales virkninger i enkeltregioner på et overordnet nivå. Dette faktaarket oppsummerer delrapportens beskrivelse av virkninger for Nord-Europa sett under ett. Det vil kunne være variasjoner innad i regionen. Det er behov for videre arbeid for å vurdere detaljerte konsekvenser både for Nord-Europa som helhet og Norge spesielt.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-150
Språk:
NB

Publisert:
31.03.2014 02:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema