Gode eksempler på tilpasningstiltak

Flere land er allerede i gang med å tilpasse seg et klima i endring. Flere steder gjennomføres det tiltak for å redusere virkningene av klimaendringer, blant annet ved beskyttelse mot store mengder nedbør eller ekstreme værhendelser som flom, tørke og hetebølger. Samtidig har flere land startet arbeidet med å se på politiske, økonomiske og teknologiske planer og systemer som fremmer bærekraftig utvikling og gjør oss enda bedre i stand til å redusere virkningene av klimaendringer.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-149
Språk:
NB

Publisert:
31.03.2014 02:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema