Friluftslivets år 2015 - Kommunikasjonsstrategi

Denne kommunikasjonsstrategien for Friluftslivets år 2015 (FÅ15) bygger på rammer for Friluftslivets år gitt av Miljøverndepartementet (MD) i brev til Miljødirektoratet av 04.09.13 og på Gjennomføringsplan for året utarbeidet i samarbeid av Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og Miljødirektoratet. En rekke strategiske valg for FÅ15 er drøftet i «Gjennomføringsplan for FÅ15». Disse er ikke gjentatt i dette dokumentet. Kommunikasjonsstrategien bør derfor leses i sammenheng med gjennomføringsplanen. Kommunikasjonsstrategien beskriver hovedprinsipper og hovedvalg for hvordan kommunikasjon skal gjennomføres i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av Friluftslivets år 2015 (FÅ15).


Type:
Rapport
Nummer:
M-155
Språk:
NB

Publisert:
31.03.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
6 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf